Zoek
Sluit dit zoekvak.

BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming, kortweg stage genoemd.

In alle beroepsopleidingen komt BPV voor. Dit is zo geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Tijdens de BPV maken deelnemers kennis met de beroepspraktijk. Ook kunnen cursisten vanuit de opleiding extra opdrachten krijgen om tijdens de BPV uit te voeren.

BPV-bedrijven dienen aan een aantal erkenningeisen te voldoen. Erkende bedrijven worden opgenomen in een openbaar register.

NederCommunicatie begeleidt alle deelnemers tijdens de BPV. Het gaat hier dan niet alleen om het begeleiden van degene die stageloopt, maar ook van degene die de stage begeleidt. De beoordeling van de student of cursist geschiedt in onderling overleg tussen de begeleider en de BPV-docent. De BPV-docent heeft de bevoegdheid om een eindoordeel te vellen.

Iedere deelnemer heeft altijd een vaste BPV-begeleider vanuit NederCommunicatie, bij wie de deelnemer en het bedrijf terechtkunnen. Het is ook mogelijk dat de trajectbegeleider van de deelnemer een rol speelt bij de begeleiding. Ook binnen het BPV-bedrijf heeft iedere deelnemer één of meer vaste begeleiders. De deelnemer heeft dus ook in het bedrijf een vast aanspreekpunt.

De aanpak van de begeleider kan verschillend zijn, afhankelijk van het niveau, de opleiding, en de leerweg (BOL of BBL).

NederCommunicatie heeft landelijk de BPV verzorgd van het UWV in opdracht van ProgresZ.