Zoek
Sluit dit zoekvak.

Taaltrainingen en onderwijs op maat

NederCommunicatie biedt cursussen NT2, Communicatie en Vorming. Wij verzorgen taaltrainingen en onderwijs op maat

Algemene Communicatie

Met algemene communicatie richt NederCommunicatie zich op de midden en hogere kaders van bedrijven en organisaties.

Het uitgangspunt is een betere samenwerking tussen medewerkers op een afdeling onderling en een betere communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers.

Het zijn competentiegerichte trainingen. Samenwerken en zelfstandig kunnen werken zijn belangrijke onderdelen van de trainingen.

Deze trainingen zijn bedoeld om communicatievaardigheden aan te leren en te vergroten. U leert bijvoorbeeld communiceren, systematisch en methodisch te werken, brononderzoek te doen, documenten te herkennen, schiften en ordenen.

Voorbeelden hiervan zijn de STARR-methode, SMART, SWOT, planning, studievaardigheden, vorderingen, POP, workshops aan de hand van casussen.

Een korte toelichting over de inhoud van een aantal cursussen die NederCommunicatie biedt:

Vorming

Een training die zich richt op het reflecteren met medecursisten, (collega’s en medewerkers) op je professionele ontwikkeling.

Aandachtspunten zijn hierbij de analyse van praktijksituaties, de explicitering van eigen zaken, verantwoordelijkheden, dilemma’s, en de bewustwording van de keuzes die je maakt.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van de intervisiemethode, om deze punten op een gestructureerde manier te bespreken en te analyseren.

Presenteren

Bij presenteren hoort helder en kort formuleren. Een presentatie is saai en langdradig zonder vorm en inhoud.

Ook het presenteren van u zelf levert een belangrijke bijdrage aan wat u wilt communiceren.

Hoe geef ik een goede en boeiende presentatie? Welke hulpmiddelen gebruik ik?

In deze training leert u wat u wel of niet moet doen om uw presentatie te laten slagen.